Kandidātu pieteikumus iesūtījušas KM pārraudzībā esošās institūcijas, nozaru konsultatīvās padomes, un nevalstiskās organizācijas. Iesniegtos pieteikumus, atbilstoši apbalvojuma nolikumā noteiktajam, izvērtēs Latvijas Nacionālā kultūras padome, izvēloties trīs kandidātus, kurus iesniegs apstiprināšanai kultūras ministram. …vārdi tiks atklāti Izcilības balvas kultūrā pasniegšanas ceremonijā š.g. 28.11.  Balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt Latvijas valsts atzinību par izciliem starptautiska mēroga sasniegumiem kultūrā… Uz Balvu var pretendēt, ja iegūts apbalvojums starptautiskos un profesionāli prestižos konkursos, festivālos un citos profesionāla novērtējuma pasākumos… Apbalvojumu, t.sk. 7 000 eiro pēc nodokļu nomaksas, katrs no trim izcilniekiem saņems īpašā Izcilības balvas kultūrā pasniegšanas ceremonijā…