M. Grīnberga: Vienmēr esmu bijusi atkarīga no vārdnīcām, esmu un būšu, jo neuzticos savai atmiņai un zinu, ka daudz ko nezinu. Agrāk tā bija grāmatu armāda, tagad – elektroniskie resursi. Kad tulkoju, vaļā stāv “Letonika.lv”, Latviešu literārās valodas vārdnīca, Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca un Tēzaurs. Vajadzības gadījumā – “MEV”, proti, Mīlenbaha un Endzelīna “Latviešu valodas vārdnīca”, tiesa, to man joprojām labāk patīk šķirstīt. Vēl regulāri lietoju dažādas man noderīgas somu un igauņu skaidrojošās un tulkojošās elektroniskās vārdnīcas.

http://www.la.lv/uztvert-pareizo-valodas-registru