Aktivitātes tiešie mērķi ir:

  1. veidot sabiedrības izpratni un konstruktīvu dialogu starp trešo valstu pilsoņiem un sabiedrību;
  2. uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņu sociālās iekļaušanas jautājumiem.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 435 000,00 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā. Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu deleģētajā iestādē līdz 2019.gada 5.jūlijam vienā no šādiem veidiem:

https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/patveruma-migracijas-un-integracijas-fonds-2014-2020/konkursi