latgaliešu dzejniecei Emīlijai Kalvānei veltīta pēcpusdiena

(2019. gada 23. martā Rīgā, Slokas ielā 37)

IMG_4469-

km LOGOlogo-ankol-1

 

Rīgas latgaliešu biedrības „Trešō zvaigzne” tematiskā pēcpusdiena tika plānota kā piemiņas pasākums par godu Emīlijas Kalvānes 75 gadu jubilejai. Atnākušie ar interesi pētīja izdevumus (“Katōļu Dzeive”, “Tāvu zemes kalendars”, “Susātivs”, Zemgales dzejnieku krājumu), kuros publicēti E. Kalvānes dzejoļi, iepazina abas viņas autorgrāmatas (“Lobuo dīna”, 2003; “Atvosora”, 2012). To izdošanu paspēja pieredzēt  arī pati dzejniece, bet ne vairs “Trešōs zvaigznis” jaunie biedri. Abi dzejoļu krājumi pēc to iznākšanas tika skaisti prezentēti LNKBA namā Slokas ielā 37. L. Leikumas sagatavotā prezentācija atsauca atmiņā šos un citus notikumus saistībā ar biedrības “kultūras ministres” (kādu laiku par kultūras pasākumiem biedrībā atbildīga bija tieši E. Kalvāne) aktīvās dzīves lappusēm. Ar E. Kalvānes mantojumu un kopīgām gaitām Latgalē iepazīstināja valodniece un viņas darbu redaktore L. Leikuma. Klātesošie (Tekla Rubcova, Tekla Zubko u. c.) dalījās atmiņās par dzejnieci, apbrīnojot viņas universālās kultūras darbinieka dotības, nebeidzamo optimismu un neizsīkstošo spēku dzīves uzlikto grūtību pārvarēšanā. Dzejniece devās mūžībā drīz pēc “Atvosoras” (2012) iesvētībām V. Lōča “Latgaļu rakstniecības muzejā” Rēzeknē 2014. gada pavasarī. Diemžēl likteņa iemērīti viņai izrādījās tikai 70 dzīves gadi…Par pirmā krājuma “Lobuo dīna” tapšanu stāstīja dr. philol. L. Leikuma. Ar otro krājumu “Atvosora”, kas iznāca Latgales Studentu centra  aprūpēts, iepazīstināja no Rēzeknes atbraukusī krājuma iniciatore un redaktore dr. philol. Ilze Ziņģe. Viņa ar smaidu atcerējās Emīlijas iekļaušanos Latgales jauno autoru vidē – sadarboties iznācis arī Latgales literātu krājuma “Susātivs” sagatavošanā, dzejnieces humoru. Dziesmu ar E. Kalvānes tekstiem un O. Matvejāna mūziku, tāpat citu ierakstu atskaņošanu (“Teksasys latgalīši” u. c.) nodrošināja Ēriks Dovnarovičs. Savus mīļākos E. Kalvānes dzejoļus lasīja Māra Sadovska, Ārija Jēkabsone, Silvija Geka, Rita Karpinska, Alfons Šveds, Velta Zīle un citi. Saviesīgajā daļā tika sveikti viesi un marta jubilāri.