Svinot tradicionālos moldāvu tautas pavasara svētkus Mărțișor, Latvijas moldāvu kultūras centrs “Dačija” ar LNKBA un Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu 2019. gada 21. martā Slokas ielā 37 rīkoja ikgadējo festivālu Mărțișor  šogad ar nosaukumu “Mărțișor – pulcē draugus. Dačija – 30”. Svētku programmā skanēja dziesmas un dzejoļi par pavasari, Mărțișor un Moldovu, dejotas moldāvu un latviešu tautas dejas. Pēc mărţişor kopīgas izgatavošanas tie tika eksponēti nelielā izstādē. Moldāvu diasporas pārstāvjiem un festivāla viesiem bija iespēja uzzināt vairāk par Dačijas dibinātājiem un darbības pirmsākumiem, kā arī 30 gadu laikā īstenotajiem projektiem. Aktīvākajiem  Moldāvu kultūras centra dalībniekiem tika pasniegti atzinības raksti.  Vakars noritēja draudzīgā gaisotnē. Katrs klātesošais saņēma tradicionālo pavasara simbolu – mărțișor. Pasākums bija labi apmeklēts. Svētku noslēgumā dalībnieki vienojās moldāvu tautas riņķa dejā “Hora Moldoveniasca“. Esam pateicīgi I. Kozakēvičas LNKBA un Latvijas Kultūras ministrijai par atbalstu.

Latvijas moldāvu kultūras centra “Dačija” priekšsēdētājs Gheorghe Tofan