Rīgas Igauņu pamatskola ir Aivas Plaučas vienīgā darba vieta jau 27 gadus. Tur viņa māca bērniem igauņu valodu, taču paralēli vada ekskursijās igauņus, tulko un pēta, kā pati saka, visu igaunisko. Aiva – viena no 100 “statistiskajiem tautiešiem” – cer, ka “tas igauniskais” viņā noteikti saglabāsies un ka viņa noteikti varēs to kādam nodot tālāk, jo tas ir hobijs, kas viņai dod laimes sajūtu.
https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/cilvekstasti/iedegties-par-igaunisko-statistiskas-tautietes-aivas-plaucas-stasts.a302071/?fbclid=IwAR0P2luovZA0yMd2C1D0YUf5HrP1Cj8JDNSlaHJXg3WVVt3Ha6pHMW-pERQ