Lauma Celma, biedrības “Sadarbības platforma” valdes priekšsēdētāja,
projekta vadītāja:
  • – Vēlētos Jūsu biedrību uzaicinātu sadarboties projekta “Integrācijas ABC-2017” pasākumā “Tiekamies Ziedoņdārzā”, kas notiks šā gada 9. jūnijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 Ziedoņdārzā. Projekta tiešā mērķa grupa ir trešo valstu valstspiederīgie un imigranti – integrācijas kursu dalībnieki no Rēzeknes, Jelgavas, Liepājas, Jūrmalas un Rīgas. Projektu īsteno biedrība “Sadarbības platforma”. Gaidīšu ziņu par iespējām sadarboties līdz ceturtdienai!

No mūsu puses: Bezmaksas informatīvā vietā Ziedoņdārzā, telts, viens galds un sols.

Jūsu ziņā: Informatīvie materiāli, baneri, vietas vizuālais noformējums, kā arī kāda radoša darbnīca, informatīvi izglītojoša nodarbe pasākuma apmeklētājiem.

Pasākuma „Tiekamies Ziedoņdārzā” mērķis:

Dot iespēju neformālā atmosfērā trešo valstu piederīgajiem – integrācijas kursu dalībniekiem  un citiem pasākuma apmeklētājiem kopīgi darboties dažādās jomās – radošajās darbnīcās, sporta spēlēs, muzikālos priekšnesumos, tādejādi  iepazīstot Latvijas kultūru tās kopējā dažādībā. Kā arī  saņemt informāciju par dažādām kultūras biedrībām, nevalstiskajām organizācijām, mācību iestādēm, potenciālajiem darba devējiem, lai varētu iesaistīties to darbībā kļūstot par brīvprātīgajiem vai potenciālajiem darba ņēmējiem.

Pasākumā plānotās aktivitātes:

  •            Informatīvās teltis, kurās katra organizācija informē par savu darbu integrācijas jomā, saviem īstenotajiem projektiem, u.c. – tiek iesaistītas līdz 15 NVO, kuras pārstāv trešo valstu tautības (krievi, baltkrievi, ukraiņi, ebreji, baškīri, tatāri, burjati, arābi, u.c.) jeb īsteno projektus un savu darbību ar mērķa grupu.
  • Infodarbnīcas – katra organizācija papildus veido savu inovatīvi izglītojošu pasākumu, parādot savu darbību starpkultūru integrācijas jomā atraktīvu radošo darbnīcu veidā, kurās tiek parādīta dažādo tautu kultūra, tām atšķirīgais un vienojošais, apgūtas jaunas saskarsmes prasmes, iemaņas sadarboties;
  • Vakanču karuselis, kurā NVA, sociālā dienesta, potenciālo darba devēju jeb uzņēmumu, kurus ir dibinājuši un vada mērķa grupas pārstāvji, izglītības iestāžu (augstskolu, tālākapmācību iestāžu, u.c.), biznesa inkubatora pārstāvji, medicīnas iestāžu, kuras nodrošina pakalpojumus mērķa grupai, izvieto galdus ar informāciju par darba tirgus iespējām, informāciju par pašvaldības, valsts un izglītības iestādēm, iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un darbību, iespēju iesaistīties dažādos atbalsta pasākumos, tā nodrošinot informācijas pieejamību trešo valstu pilsoņu grupām.

 Visas dienas garumā:

  • Trešo valstu pilsoņiem būs iespējas saņemt bezmaksas konsultācijas par nodarbinātības, īres tiesību, ģimenes tiesību, sociālās palīdzības un citiem jautājumiem.
  • Mazākumtautību muzikāli priekšnesumi, dejas, rotaļas.
  • Ar sportu saistīto NVO organizētas improvizētas sporta spēles un kopīga izvingrošanās.

 Gaidīšu ziņu par iespējām sadarboties līdz ceturtdienai!

Saziņa un konsultācijas, kā arī pieteikumu lūdzu sūtīt 

katrina.sternberga@gmail.com

Katrīna Šternberga+37128606555