Atbrīvošanas sāpes.
Holokaustā izdzīvojušo refleksijas mākslas valodā
Šajā izstādē apskatāmi 11 Holokaustā izdzīvojušo ebreju
mākslinieku darbi, kas tapuši no 1945. līdz 1947. gadam.
Tajos atspoguļoti autoru pārdzīvojumi atbrīvošanas brīdī
un uzsākot dzīvi brīvībā. Izdzīvojušie atskārta, ka viņus
plosa prieks un ciešanas vienlaikus – vēlme atgriezties dzīvē
un sēras, apjaušot milzīgo postu visapkārt.
Izstādē izmantoti darbi no “Jad Vašem” muzeja kolekcijas.
Izstādes sagatavošanu atbalstīja Izraēlas vēstniecība.