Valdība šodien atbalstīja divus Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) noteikumu projektus, kas noteiks, ka 9. un 12.klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda. Paredzēts, ka latviešu valoda kā eksāmena kārtošanas valoda 9.klašu skolēniem pilnībā ieviešama ar 2019./2020.mācību gadu, savukārt izglītojamajiem vidējās izglītības pakāpē jau ar 2018./2019.mācību gadu. 12.klašu skolēniem jau šobrīd mazākumtautību izglītības programmas latviešu valodā vidējās izglītības pakāpē tiek īstenotas triju piektdaļu apmērā, kā arī eksāmena materiāla valoda kopš 2007.gada ir noteikta latviešu, turklāt profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami latviešu valodā.

Read more: http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/218342-9-un-12-klasu-skoleniem-eksameni-bus-jakarto-latviesu-valoda.htm

Правительство одобрило два проекта правил Министерства образования, гласящих, что впредь языком сдачи экзаменов в 9-м и 12-м классе во всех школах Латвии станет государственный язык – латышский.  Эти изменения коснутся и школ нацменьшинств. Их ученики также будут сдавать все экзамены на латышском, кроме экзаменов по языковым предметам… Министерство образования аргументирует необходимость такого перехода тем, что он позволит обеспечить «подготовку школьников к успешной интеграции в рынок труда и обеспечение освоения госязыка для эффективного обучения в профессиональных учебных заведениях».

см.: http://rus.lsm.lv/statja/novosti/politika/ekzameni-v-9-m-i-12-m-klasse-shkolniki-budut-sdavat-tolko-na-gosjazike.a245982/