2017.gada 2. aprīlī plkst. 11. 00, I.Kozakēvičās LNKBANamā (Rīgā, Slokas ielā 37)

Rīgas vācu kultūras biedrības pavasara pasākumu cikls “Hinter dem Bahnhof liegt das Meer (Aiz stacijas ir jūra)”

 Programma:
– “Vācu dzīvesziņas praktikums “Das Meer und uns” – cik aktīva ir vācu un vācvalodīgās kultūras loma Latvijā? Kādus dabas, kultūras objektus zinām, cienām un parādam ārvalstu, īpaši Vācijas, viesiem? Kā jaunie biedrības biedri redz nākotnes mazākumtautību aktuālos jautājumus?
– Vācu kultūra un identitāte Latvijā Gerhard Richter (gleznotājs) un Jutta Richter (rakstniece), kas pazīstami arī Latvijā“: kultūru pēctecība
Kā divi izcili mākslinieki ar vienādu uzvārdu- RICHTER- ir bagātinājuši mūsu izpratni par mākslu un vācu kultūru 21.gadsimtā?
– Ansambļa “Morgenrot” pavasara sezonas koncerts un kopīga sadziedāšanās