Rēzeknes 3. vidusskolas telpās atklāta tā dēvētā baltkrievu klase, kurā notiek Rēzeknes baltkrievu biedrības tikšanās, ārvalstu viesu pieņemšana un arī skolēnu iepazīstināšana ar baltkrievu kultūru.Skolas direktore Lidija Ostapseva atzīst, ka etniskā dažādība ir viena no galvenajām reģionālajām bagātībām un tieši tāpēc jebkura šāda veida iniciatīva ir atbalstāma.

http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/rezekne-vares-apgut-baltkrievu-valodu.a216804/