16. novembra sēdi Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputāti veltīja aktualitātēm pamatdarbības jautājumos. Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis atgādināja deputātiem par komisijas virzīto priekšlikumu nākamā gada valsts budžeta projektā, kas paredz finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas mītnes fasādes projekta izstrādei un žoga nomaiņai, ar lūgumu to atbalstīt.

http://saliedetiba.saeima.lv/