Rīgas Lietuviešu vidusskola ir viena no dvēseliskākajām un skaistākajām lietuviešu vārda nesējām pasaulē. Direktore Aldona Treja. Lietuviešu valodu sākumskolas skolēni apgūst jau no 1. klases. Arī rokdarbu un vizuālās mākslas stundās par darba valodu tiek izmantota lietuviešu valoda. No 5. līdz 9. klasei lietuviski tiek apgūta vizuālā māksla un atsevišķi lietuviešu valoda, taču no 8. līdz 12. klasei skola ārpus mācību plāna nodrošina iespēju skolēniem apgūt Lietuvas vēsturi, etnogrāfiju, ģeogrāfiju un kultūru. Šo kursu apmaksā Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrija, un to pasniedz skolotājs no Lietuvas. Rolands Žalnierus.

http://www.izglitiba-kultura.lv/mazakumtautibu-skolas/rigas-lietuviesu-vidusskola

На празднование 25-летия Рижской Литовской средней школы был приглашен Dr. art Раффи Хараджанян, председатель правления АНКОЛ им. И.И.Козакевич, который в своем выступлении сердечно поздравил коллектив и его лидера со знаменательной датой, преподнес корзинку с цветами. Вот некоторые из  впечатлений профессора:

  • У школы прекрасные, ухоженные помещения (спонсоры также не стоят в стороне!), хотя и она, как и АНКОЛ, мечтает о новом, более вместительном зале-пристройке. Воспитанники школы владеют несколькими языками, охотно участвуют в художественной работе, чему свидетелями мы были не раз: видели их, наряженных в красивые национальные костюмы, у себя, на Слокас, 37, с удовольствием слушали и смотрели их увлеченные  выступления. Поздравить школу, порадоваться достигнутому ею  пришли депутат сейма Андрей Клементьев, министр К.Шадурский, депутат Думы Э.Алдермане и другие. Приехали представители ряда учебных заведений Литвы и эта солидарность  не могла не впечатлять. Пожелаем Рижской Литовской средней школе с которой не раз сотрудничал АНКОЛ,  дальнейшего процветания!
  • У школы прекрасные помещения, хотя они, как и АНКОЛ, мечтают о пристройке –