Šīs balvas mērķis ir apbalvot un veicināt iniciatīvas un sasniegumus, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un / vai privātpersonām, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu Eiropas identitāti un integrāciju veicināšanai.

Vairāk: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/izsludinata-pilsoniskas-sabiedribas-balva-7318/