-Šis tandēms Rīgas mērogā atkārto Kalvīša politiku dzīvot pāri saviem līdzekļiem valsts mērogā. Tās ir arī populistiskas iniciatīvas, administratīvā resursa izmantošana popularitātes celšanai, un, kaut tas pāris gadus tīri jauki funkcionē, pēc tam pār visu sagāžas ļoti smaga krīze. Negribētos, ka Ušakovs ar Ameriku ievilktu Rīgu šādā “bedrē”.
http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=379877:dombrovskis-negribtu-ka-uakovs-ar-ameriku-ievilktu-rgu-qbedrq&catid=95:intervijas&Itemid=439