Eiropas Sociālā fonda projekts
“Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai valsts sektorā”
(Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/176)

Aicinājums uz sadarbību mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām:
VEIDOSIM MAZĀKUMTAUTĪBU KOALĪCIJU! Ja esat mazākumtautību NVO vai NVO, kas darbojas etnisko grupu interešu aizstāvības jomā, aicinām Jūs uz sadarbību IIC īstenotā ESF projekta „Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai valsts sektorā” ietvaros.Lai stiprinātu NVO darbību interešu aizstāvības jomā, ir nepieciešama sadarbība starp organizācijām gan reģionālā, gan valsts līmenī. Tāpēc esam iecerējuši izveidot koalīciju mazākumtautību un starpetnisko NVO aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos un aicinām arī Jūsu organizāciju iesaistīties koalīcijas izveidē un tās darbībā.

Koalīcijas dibināšanas forums notiks 17.maijā, Rīgā, Skolas ielā 6, Rīgas Ebreju kopienas namā, plkst.14:00. Būsiet laipni gaidīti!

Gaidīsim Jūsu pieteikumus dalībai, zvanot 65235635 vai sūtot ziņu uz e-pastu: kristine@iic.lv līdz 15.maijam.
Uz sadarbību!
Projekta vadītāja
Kristīne Liepiņa

Vairāk informācijas par projektu: www.iic.lv
Projektu finansiāli atbalsta: 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Projektu līdzfinansē Jēkabpils pilsētas dome