Pēc Stankeviča teiktā Romas pāvests ne vien 1,2 miljardus liela katoļticīgo garīgais līderis, bet arī citu kristīgo konfesiju priekšstāvis, kurām nav tik izteikta līdera. Tādējādi kopumā Romas pāvests ir uzskatāms par 2,2 miljardu cilvēku liela ticīgo garīgo priekšstāvi. “Viņš [pāvests] ir garīgā autoritāte visai pasaulei. Viņš ir atskaites punkts, attiecībā uz morālām un garīgām vērtībām. Lai arī pasaule ne vienmēr viņam seko un klausa, viņā ieklausās,” teica Stankevičs.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=374462:stankevis-latvijas-politiiem-btu-svargi-apmeklt-jaun-pvesta-inaugurciju&catid=72&Itemid=421