Ministrs informējis prokuratūru, ka projekta tiesiskai īstenošanai, kas atbilst normatīvajiem aktiem, ir izšķirīga nozīme turpmākajā studiju virzienu akreditācijas procesā, proti, tieši balstoties uz projekta rezultātiem notiek turpmāka akreditācija, kā tas noteikts Ministru kabineta noteikumos. Tukišs norāda, ka tādējādi ministrijai nav tiesiska pamata pieņemt lēmumus, pamatojoties uz projekta rezultātiem, kas, iespējams, tapuši prettiesiskas rīcības rezultātā.

http://www.ir.lv/2013/3/8/kilis-pret-vetru-versas-ar-iesniegumu-prokuratura

Дело дошло до прокуратуры:

http://www.freecity.lv./obshestvo/1085/