Latvijas kultūras kanons, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus. Kultūras kanons tika izveidots 2008. gadā, kā paraugu izvēloties Dānijas Kultūras kanona modeli. Tolaik bija izveidotas ekspertu darba grupas septiņās nozarēs – arhitektūra un dizains, kino, literatūra, mūzika, skatuves māksla, tautas tradīcijas un vizuālā māksla. Ekspertu komisijām tika dots uzdevums atlasīt savā nozarē 10 līdz 12 izcilākās vērtības.
Patlaban Latvijas Kultūras kanonā ir iekļautas 99 kultūras vērtības, ar kurām var iepazīties mājaslapā “www.kulturaskanons.lv”, kas pieejama latviešu, krievu un angļu valodā.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=372008:vartu-tikt-papildints-latvijas-kultras-kanons&catid=87:aktuli&Itemid=202