Kopējās restaurācijas un rekonstrukcijas projekta izmaksas ir 8,47 miljoni latu. Būvdarbus plānots veikt par Valsts kases izsniegtiem kredītlīdzekļiem. Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi kredītlīgumu ar Valsts kasi par 723 000 latu lielu aizņēmumu 2012. gadam. Nākamajos gados tiek domāts slēgt aizdevuma līgumus par būvdarbu atlikušo summu. Dzintaru koncertzāles Mazā zāle ar vairāk nekā 500 skatītāju vietām ir celta 1936. gadā, un tā ir nozīmīgs Jūrmalas 20. gadsimta sākuma koka arhitektūras piemineklis. Trīsdaļīgā koka būve celta pēc arhitektu Viktora Mellenberga un Birznieka projekta, un tās fasādē izmantoti nacionālā romantisma motīvi. Kopš ēkas uzcelšanas līdz šim laikam tai nav veikti nekādi kapitālie remonta darbi. Līgums par Dzintaru koncertzāles Mazās (slēgtās) zāles restaurāciju un rekonstrukciju 2012. gada 10. oktobrī noslēgts ar iepirkuma konkursa uzvarētāju, būvniecības uzņēmumu “Re&Re”.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=373232:ldz-koncertsezonai-plno-pabeigt-iecertos-dzintaru-koncertzles-rekonstrukcijas-darbus&catid=87&Itemid=202