Konkrētie norādījumi paredz, ka latvietim vai līvam būs iespēja iegūt Latvijas pilsonību un nepieciešamības gadījumā būt dubultpilsonim, ja viņš Latvijā apliecinās trīs lietas. Pirmkārt, ka viņa priekštecim 1881.gadā vai vēlāk Latvijas teritorijā, kāda tā pastāvēja līdz 1940.gada 17.jūnijam, bija pastāvīga dzīvesvieta. Otrkārt, būs jāapliecina latviešu valodas prasme saskaņā ar likuma nosacījumiem, ja vien normatīvais akts viņu neatbrīvos no latviešu valodas prasmes pārbaudes. Treškārt, latvietim vai līvam būs jāapliecina sava piederība valstsnācijai, iesniedzot dokumentāru apstiprinājumu tam, ka viņš vai vismaz viens viņa vecāks vai vecvecāks ir piederīgs valstsnācijai, vai arī paskaidrojumu, kādēļ šādu apstiprinājumu nav iespējams iesniegt, un minētā apstiprinājuma vietā iesniegti citi apliecinājumi. Šo apstiprinājumu varēs aizstāt arī ar apliecinājumu par piederību latviešu kopienai savā dzīvesvietā ārpus Latvijas, informē Saeimas Juridiskajā komisijā.

http://www.ir.lv/2013/2/13/latviesiem-un-liviem-vares-but-dubulta-pilsoniba