Sabiedrības zināšanas un informētība par kultūras mantojumu patlaban ir nepietiekamas, bet saliedētība var notikt tikai un vienīgi uz kopīgu vērtību pamata, kas arī veido piederības sajūtu valstij.
Lai īstenotu šo mērķi, darba grupa rosina veidot pastāvīgu starpinstitucionālu kultūras kanona padomi, kas izstrādātu tālāko kanona attīstības stratēģiju un prioritātes, kuras būtu nepieciešams finansēt, vadoties pēc uzrunājamās mērķauditorijas (skolēni, mazākumtautības u.c.). Padome arī lemtu, cik bieži būtu papildināmas vai nomaināmas atsevišķas kanona sadaļas, jo laika gaitā ikvienā sabiedrībā rodas jaunas vērtības.

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3097