Latvijas Vācu savienība uzaicināja grāmatas tapšanā iesaistīties Latvijā pazīstamus arhitektūras, mākslas un kultūras vēstures ekspertus, kas izteica savu redzējumu par vācu izcelsmes arhitektu pienesumu Latvijas kultūrā. Grāmatas autori ir Jānis Krastiņš, Ojārs Spārītis, Imants Lancmanis, Pēteris Blūms, Jānis Lejnieks, Eižens Upmanis un Jānis Dripe. Grāmata tapusi ar Vācijas Federālajai iekšlietu ministrijas, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Gētes institūta Rīgā, Konrāda Adenauera fonda un SIA “BauplanNord” atbalstu.

http://www.abc.lv/?article=latvijas-arhitektu-savieniba-notiks-gramatas-vacu-arhitekti-latvija-atversanas-svetki

Дом с драконами

foto: clubs.ya.r