Vaicāti, vai šā pētījuma, kas veikts īpaši izveidotā portāla “Draugiem.lv” platformā, rezultāti var tikt uzskatīti par reprezentatīviem, ģeogrāfijas doktors Māris Bērziņš apliecināja, ka tas tiešām tā ir, jo jaunos sociālos tīklus lieliski iespējams pielāgot šādiem pētījumiem.

http://www.ir.lv/2012/11/6/petijums-lai-atgrieztos-latvija-jabut-skaidribai-par-nakotni