Augsti vērtēju Karela Marka Šišona talantu un ieguldījumu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieciskajā izaugsmē. Vienlaikus vēlos akcentēt vairākus nozarei un sabiedrībai būtiskus faktus, kurus Šišona kungs pēc atkāpšanās no LNSO mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta amata publiski nav pieminējis…

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=3015