No nākamā gada 1. aprīļa Valsts ieņēmumu dienests (VID) savā mājas lapā publicēs tos uzņēmumus un saimniecisko darbību reģistrējušo privātpersonu vārdus, kam nodokļu parādi pārsniedz 100 latus.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=368334:vid-publiskos-jau-100-latu-nodoku-pardu&catid=82:latvij&Itemid=106

foto: gicoins.net