Saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas tika parakstīts starp Latviju un Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti, būtiska atbalsta daļa EEZ finanšu instrumenta ieviešanā (2009. – 2014.) tiek novirzīta pilsoniskās sabiedrības atbalstam Latvijā. Programmā „NVO fonds” tiek paredzēti vairāk kā 10,3 miljoni eiro no kopējā EEZ finanšu un Norvēģijas finanšu instrumentu piešķīruma Latvijai (72,95 miljoni eiro). Papildus donorvalstu finansējumam programmas līmenī no valsts budžeta tiks nodrošināts 5% (546 tūkst. eiro) nacionālais līdzfinansējums.

http://www.km.gov.lv/lv/jaunumi/?news_id=2985