– Lielākā daļa cilvēku dzimumu līdztiesību saprot tā, kā jūs to tikko teicāt. Bet neviens nav līdz galam papētījis, ko tad nozīmē dzimumu līdztiesība! Tā ir cīņa pret patriarhālo, tātad biblisko pasaules uzskatu, kurā vīrietis ir ģimenes galva. Frīdrihs Engelss mācīja: “Ja sieviete strādā ārpus mājām un ir atbrīvota no ģimenes nastas, zīdaiņa kopšanas, tad vīrieša virskundzība var izbeigties.” Tāpēc aiz cīņas pret vīrieša virskundzību patiesībā notiek plānveidīgs karš pret Radītāja iestādīto kārtību pasaulē.  (Latvijas) Baznīcas nostāja ir skaidri pausta Rīgas pilsētas kristīgo draudžu kolēģijas atzinumā, kuru veido pārstāvji no visām konfesijām.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=366431:mctjs-mits-cns-pret-pu-meitm-un-liberlisma-srgm&catid=95:intervijas&Itemid=439