автор фото: ceburaska
Tāpat kritiķi apšaubīja, vai šāda brīvprātīgā pro
gramma sasniegs savu mērķi – sabiedrības saliedēšanu, jo tie, kuriem ir problēmas ar citu nacionalitāšu pārstāvjiem, projektā nepiedalīsies. Arī manis satiktās ģimenes, šķiet, jau sen pirms projekta bija integrējušās. Krievu vecāki runā latviski, ir ieguvuši pilsonību un ar cieņu izturas pret Latvijas valsti. Savukārt no latviešu puses projektā piedalās ģimenes, kurām arī pirms tam nebija aizspriedumu pret krieviem vai citām mazākumtautībām. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka projekts bijis lieks, jo tagad viņu piemēram labprāt vēlas sekot arī tās ģimenes, kuras sākumā bija skeptiskas.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=366506:brnu-apmaias-programma-noslgusies&catid=177:sabiedrba&Itemid=495