Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātus projektu konkursus programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” un programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” ietvaros.
Programmas tiek finansētas no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas “Ārpusskolas pasākumu programma” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību.

Programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību.

Programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” un programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” konkursu nolikumi un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Sabiedrības integrācijas fonda birojā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā vai fonda mājas lapā internetā www.sif.lv.