STABILITĀTE.PARTNERĪBA.ATTĪSTĪBA
SAEIMAS UN NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU FORUMS

Rīgā, 2012.gada 14.maijā.
Saeimas namā, Rīgā, Jēkaba ielā 11

DARBA KĀRTĪBA

9.30-10.00 DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA
Saeimas lielais vestibils (Ieeja no Jēkaba baznīcas puses)

10.00 – 10.30 FORUMA ATKLĀŠANA
Solvita Āboltiņa, Saeimas priekšsēdētāja
Jeļena Matjakubova, Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekle

10.30 – 13.30 PARALĒLĀS DARBA SESIJAS
Ekspertu ievadlekcijas
Nevalstisko organizāciju pārstāvju uzrunas
Saeimas komisijas pārstāvju uzrunas
Diskusijas

I. SABIEDRĪBAS SALIEDĒTĪBA UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANA

Saliedēta un iekļaujoša sabiedrība ir svarīgs priekšnoteikums Latvijas ekonomiskajai izaugsmei un attīstībai. Ir jāapzinās, ka mēs nedzīvojam svešās un dažādās pasaulēs, bet valstī, kurai vajadzīgs ikviens tās iedzīvotājs neatkarīgi no tautības. Būtisks saliedētas sabiedrības pamats ir kultūra, nacionālā informatīvā telpa un pilsoniskās sabiedrības līdzdalība.

Darbu vadīs: Ilmārs Latkovskis, Saeimas Saliedētības komisijas priekšsēdētājs un līdzvadīs Inete Ielīte, Latvijas Bērnu foruma valdes priekšsēdētāja

Ievadlekcija: „Sirdsturēties kopā” Aivita Putniņa, sociālantropoloģe

Ar prezentācijām uzstāsies:
Ilmārs Latkovskis, Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs;
Ināra Mūrniece, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja;
Anda Rožkalne, Latvijas Žurnālistu asociācijas pārstāve, mediju eksperte;
Dace Akule, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS Eiropas politikas pētniece
Rafi Haradžanjans, Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs;
Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” valdes priekšsēdētāja;
Inete Ielīte, Latvijas Bērnu foruma valdes priekšsēdētāja;
Inta Poudžiunas, Talsu krīžu centra pārstāve

II. EIROPAS LIETAS UN ĀRLIETAS
Latvija jau astoņus gadus ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Abas šīs organizācijas pastāvīgi attīstās un mainās, reaģējot gan uz globālām pārmaiņām, gan uz iekšpolitiskajiem procesiem pašās dalībvalstīs. Latvijas drošībai ir svarīgs spēcīgs NATO. Ekonomiskai izaugsmei un vispārējai attīstībai ir svarīgi, lai Latvija būtu Eiropas Savienības attīstības kodolā. 2015. gada pirmajā pusē Latvija pirmo reizi būs prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē. Mums ir maksimāli efektīvi un lietderīgi jāizmanto šī iespēja, tāpēc svarīgi, lai procesā jau no paša sākuma tiktu iesaistīts nevalstiskais sektors.

Darbu vadīs: Zanda Kalniņa-Lukaševica, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja un līdzvadīs Andris Gobiņš, Eiropas Kustība Latvijā prezidents

Ievadlekcija: „Latvijas prioritāšu izvērtējums gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā”, Andris Sprūds, ārpolitikas eksperts, Latvijas Ārpolitikas institūta direktors

Ar prezentācijām uzstāsies:
Zanda Kalniņa-Lukaševica, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja;
Ojārs Ēriks Kalniņš, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs;
Linda Jākobsone, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS Eiropas politikas asociētā pētniece, Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) padomes priekšsēdētāja

III. LATVIJAS IESPĒJAS EKONOMIKAS IZRĀVIENAM

Pagājušais gads bijis nozīmīgs ar to, ka Latvijas ekonomika spēja atsperties no dziļās krīzes bedres un augt straujāk, nekā prognozēts. Kad ekonomika atgūstas, uzlabojas makroekonomiskie rādītāji un ir labvēlīgāka starptautiskā finanšu un ekonomiskā vide, ir laiks runāt par straujas attīstības iespējām, kā arī nevalstisko organizāciju ieguldījumu Latvijas ekonomikas izaugsmē.

Ievadlekcija: Latvijas ekonomikas izrāviens, nevalstisko organizāciju loma tajā, Pēteris Strautiņš, DnB NORD Bankas ekonomikas eksperts

Darbu vadīs: Jānis Reirs, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs un līdzvadīs Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore

Ar prezentācijām uzstāsies:
Jānis Reirs, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs;
Ina Druviete, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja;
Mārtiņš Krieviņš, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs;
Alda Ozola, Latvijas Zaļās kustības valdes priekšsēdētāja

13.30 – 14.30 PĀRTRAUKUMS

14.30 – 15.45 DARBA SESIJU ZIŅOJUMI

15.45 – 16.00 NOSLĒGUMS