25. aprīlī LR Saeimā notika Sabiedrības saliedētības komisijas sēde (vad. Ilmārs Latkovskis).

Darba kārtībā:
I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas nozīme sabiedrības saliedētības procesā. Iepazīšanās ar LNKBA aktuāliem plāniem un projektiem.

Sēdē piedalījās:
LNKBA pārstāvji Rafi Haradžanjans, Normunds Rudevičs, Irina Kopeikina, ka arī Ilmārs Geige, Kultūras ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji