2. novembrī Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē notika ebreju izcelsmes latviešu rakstnieka Franka Gordona grāmatas „Publicistika” atvēršanas svētki. Grāmata tapusi pēc Eiropas Parlamenta ETP grupas deputātes Prof. Ineses Vaideres ierosmes un iniciatīvas apgādā „Latvijas Avīze”, aptverot paša autora atlasītos rakstus trimdas latviešu laikrakstos “Laiks”, „Brīvā Latvija” un „Jaunā Gaita”, kā arī publikācijas „Latvijas Avīzē”, kurās, vairāku gadu gaitā, F. Gordons ir paudis savu skatījumu uz notikumiem Latvijā un pasaulē.Uz grāmatas atvēršanas svētkiem no Izraēlas ieradīsies arī grāmatas autors Franks Gordons. Klātesošos sveica grāmatas iniciatore I.Vaidere, LU profesors Aivars Stranga un „Latvijas Avīzes” redakcijas padomes priekšsēdētājs Voldemārs Krustiņš. Grāmata ir tapusi ar Eiropas Parlamenta ETP grupas finansiālu atbalstu, kā arī Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem.

Sk. fotogrāfijas uz la.lv

Ideja par grāmatas izdošanu I.Vaiderei ir radusies, lasot F.Gordona rakstus „Latvijas Avīzē”. „Kaut gan Franks Gordons dzīvo Izraēlā, tomēr viņš joprojām aktīvi seko līdzi notikumiem Latvijā”. Pasākuma laikā visi klātesošie varēja iegūt savā īpašumā šo grāmatu. Grāmata netiks nodota pārdošanai, bet ar deputātes ilggadējā sadarbības partnera – Latvijas Lauku bibliotēku atbalsta fonda un Rīgas Centrālās bibliotēkas atbalstu – tiks bez maksas nodota Latvijas bibliotēkām. Uz prezentācijas, kuru appušķoja Kūldīgas sieviešu tautas kora spridzīgs un asprātīgs priekšnesums, bija klāt Asociācijas aktīvisti Rafi Haradžanjans, Normunds Rudevičs, Vlads Šulmanis.