Lūdzam pagodināt ar savu klātbūtni izstādes „No Mītavas ar mīlestību: ģimenes koks” atklāšanu 12.09.2011 plkst. 16:00, Latvijas Valsts vēstures arhīvā, Slokas ielā 16. Maskavā un Hamburgā dzīvojošie mākslinieki Romans Fairšteins, Ļubova Zimonenko un Anna Zimonenko izveidoja mākslinieciski-vēsturisko izstādi, kas ir veltīta seno Mītavas piemiņai. Šī ir izstāde–dialogs, laikmetu, kultūru, telpas dialogs.

Aicinām Jūs uz Trešo ebreju kultūras festivāla koncertiem: Latviešu biedrības namā 14.09.2011 notiks kantoru mūzikas koncerts, 18.09.2011 – ebreju dziesmu sieviešu koncerts. Biļetes „Biļešu paradīzes” kases un www.bilesuparadize.lv, informācija www.shamir.lv, shamir@shamir.lv

Приглашаем Вас посетить открытие выставки «Из Митавы с любовью: семейное древо» 12 сентября 2011 г. в 16:00 в Государственном историческом архиве (ул. Слокас 16). Живущие в Москве и Гамбурге художники Роман Фаерштейн, Любовь Зимоненко и Анна Зимоненко создали историческую и художественную выставку, посвященную старой Митаве, выставку-диалог, диалог эпох, культур, пространств.

Приглашаем Вас посетить концерты Третьего фестиваля еврейской культуры: в Доме латышского общества 14.09.2011 пройдет концерт канторской музыки, 18.09.2011 – женский концерт песен Нехамы Лифшицайте. Билеты в кассах „Biļešu paradīzes” и www.bilesuparadize.lv. Информация www.shamir.lv, shamir@shamir.lv