Kultūras ministrija aicina sabiedrības pārstāvjus, t.sk. pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, piedalīties sabiedriskajā apspriedē par Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu projektu, kas notiks Rīgā 2011.gada 19.augustā no plkst. 14:00 līdz 16:30, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Kolonu zālē, Palasta ielā 4.

Dokumenta mērķis definēt nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politiku vidējam termiņam, norādot uz minētās politikas būtību, problēmām un galvenajiem attīstības virzieniem.

Dalībai sabiedriskajā apspriedē lūdzam pieteikties pa tālruni 67330312 vai rakstot uz e-pasta adresi deniss.kretalovs@km.gov.lv.

Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu projekts, ka arī precizēta informācija par sabiedriskās apspriedes pasākumiem un citām iespējamam sabiedrības līdzdalības iespējām ir ievietota Kultūras ministrijas mājas lapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” (http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/lidzdaliba/apspriesana.html).

Turklāt līdz 9.septembrim sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties pamatnostādņu projekta publiskajā apspriešanā, sniedzot savus rakstiskus viedokļus un/vai komentārus priekšlikumu vai iebildumu veidā par pamatnostādņu projektu, nosūtot rakstisku vēstuli papīra formātā Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamentam (K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV- 1364) vai elektroniski uz e-pasta adresi deniss.kretalovs@km.gov.lv.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona Ruta Klimkāne, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore, 67330310, ruta.klimkane@km.gov.lv.

Papildus informācija par sabiedriskās apspriedes pasākumiem:

Pilsēta Pasākuma datums un laiks Norises vieta
Madona 18.08.2011., 11:00 – 13:00 Madonas novada pašvaldība (3.stāvs, zāle); Saieta laukums 1
Rīga 19.08.2011., 14:00 – 16:30 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, kolonu zālē, Palasta iela 4
Daugavpils 25.08.2011., 14:00 –16:30 Daugavpils novada Kultūras centrs, kamīnzālē, Dobeles iela 30
Bauska 26.08.2011., 11:00 – 13:30 Bauskas Kultūras centrā,
Kalna iela 18