Plāna mērķis ir veicināt rasisma un antisemītisma izpausmju mazināšanu Latvijā, īstenojot tajā noteiktos pasākumus saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumos iekļautajām rekomendācijām un ņemot vērā valsts budžetā plānoto finansējumu. Plāna izstrādi koordinēja ar KM rīkojumu īpaši izveidota, starpinstitucionāla darba grupa, kurā strādāja Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Augstākās izglītības padomes, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja, Nodarbinātības valsts aģentūras, Sabiedrības integrācijas fonda, Valsts administrācijas skolas, Valsts izglītības satura centra, Valsts policijas, biedrības „Latvijas Cilvēktiesību centrs”, biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrības „Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome”, biedrības „Patvērums „Drošā māja””, muzeja „Ebreji Latvijā”, muzeja „Žaņa Lipkes memoriāls”, kā arī Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskās draudzes „Šamir” pārstāvji.

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-apstiprina-planu-rasisma-un-antisemitisma-mazinasanai-sim-gadam