Divi koncerti klātienē un vēl divi radio formātā, un divas grāmatas – šādus kultūrnotikumu pārus piedāvā Orests Silabriedis, aicinot baudīt mūziku un literatūru arī Lieldienu nedēļā.

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kilograms-kulturas/03.04.2023-koncertu-un-gramatu-pari-kulturas-pasakumi-lieldienu-nedelai.a503492/