Jaunā igauņu valodas mācību programma, kas stāsies spēkā rudenī, Igaunijas krievu valodas skolu vadītājiem radīs sarežģītu izvēli. Ievērojami palielināsies igauņu valodas mācību stundu skaits, tomēr atbilstošas kvalifikācijas skolotāju trūkuma dēļ nāksies atteikties no dažām “grupu mācībām”.Saskaņā ar pašreizējo mācību programmu Igaunijas skolās ar krievu mācību valodu bērniem pamatskolā ir jābūt 2 igauņu valodas stundām nedēļā, bet pamatskolā – 4 stundām nedēļā. Sākot no 1. septembra, igauņu valodas stundu skaits palielināsies līdz četrām stundām nedēļā sākumskolēniem un piecām stundām nedēļā pamatskolēniem.

https://www.lsm.lv/