Pasākumā 2023. gada 25. martā I.Kozakēvičas LNKBA Namā  piedalījās 21 cilvēks, vēl trīs pievienojās ar nokavēšanos. Slimības dēļ iepriekš plānotais lektors Jānis Apīnis diemžēl nevarēja ierasties, taču viņu lieliski aizstāja lektore Lilija Jurģīte, kas ir strādājusi ar ciltskokiem, dzimtas arhīvu, tāpat pētījusi Latgales vecticībnieku personvārdus un vēsturi.
Biedrības vadītāja Laura Mozga atklāja pasākumu, Alfons Šveds aicināja klātesošos ar klusuma
brīdi pieminēt 1949. gada 25. martā izvestos Latvijas ļaudis. Gandrīz katram ir zināmi cilvēki un
veselas ģimenes, kas tajā naktī tika varmācīgi aizvesti svešumā. Atcerējāmies biedrības biedrus
Saušu Staņislavu, Cibuļski Jāni, Irēna Baltiņa deportēto sarakstā lūdza uzmeklēt viņas
vecvecākus, ko arī atradām. Dr. philol. Lidija Leikuma ierādīja, kā interesenti var uziet ziņas par
izvestajiem no katra toreizējā (pirmskara) pagasta — portālā https://deportetie.kartes.lv/lv/c .
Mūsu biedrības ilggadējās biedrenes, nu jau mūžībā devušās Valentīnas Eriņas mazdēls Ēriks
Dovnarovičs palīdzēja lektorei Lilijai Jurģītei un dr. philol. Lidijai Leikumai ar uzskates materiālu
prezentāciju, pieslēgšanos internetam. Dr. philol. Lidija Leikuma iepazīstināja klātesošos ar izdevumu
„Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale”, arī citiem, pastāstīja par latgaliešu īpašvārdu vietu un
savdabību latviešu personvārdu sistēmā. Interese bija liela, katrs pieminēja savu vecāku un vecvecāku
kristītos un iesvētību (ltg — styprynuotūs) vārdus, dažs par tiem vēlējās pastāstīt ko vairāk. Bija
interesanti uzzināt, kā viens un tas pats personvārds tika (un tiek joprojām) lietots dažādos Latgales
pagastos. Prezentācijā un improvizētajā izstādē, kas vietas trūkuma dēļ bija jāizvieto gandrīz vai uz
grīdas, skatījām latviešu un cittautu (lietuviešu, poļu, krievu) valodnieku izstrādes par personu
priekšvārdiem un uzvārdiem, iepazinām dažādu kalendāru kalendārijus. Daudziem no klātesošajiem jaunums bija portāls „raduraksti.lv“. Par tā radītajām iespējām savu
priekšteču apzināšanā pastāstīja Lilija Jurģīte. Arī šeit izvērsās diskusija par datiem, ko atklāj tautas
skaitīšanas dažādos laikos, iedzīvotāju reģistrācija atšķirīgās pieraksta sistēmās. Kopīgi „paburtojām“
1895.–97. gada Viskrievijas tautskaites ierakstus, kas veikti Vitebskas guberņas latviešu daļā, atkal
raisījās dzīvas pārrunas. Noslēgumā sveicām lektores un savus šā mēneša jubilārus. Šai dienā LNKBA ēkā notika arī Latvijas Baltkrievu kultūras biedrības „Svitanak” jubilejas saiets, ar lielu
gandarījumu varējām noklausīties Latvijas himnu baltkrievu izpildījumā.
28.03.2023.

Rīgas latgaliešu biedrības “Trešō zvaigzne” valdes priekšsēdētāja L. Mozga