Pagājušonedēļ Rīgā notikušajā Latvijas Pareizticīgās baznīcas sanāksmē – koncilā – delegāti atbalstīja vēršanos pie patriarha Kirila par Latvijas Pareizticīgās baznīcas statusa kanonisku risinājumu. Vienkārši runājot, baznīca Maskavas patriarhātam lūdz brīvlaišanu.Krievijas Pareizticīgās baznīcas patriarhs Kirils lūgumu var arī neakceptēt. Taču tad Latvijas Pareizticīgā baznīca var prasīt brīvlaišanu citur.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvijas-pareizticiga-baznica-prasa-neatkaribu-no-krievijas-baznicas.a479602/?utm_source=lsm&utm_medium=widget-v2&utm_campaign=widget-v2