2. septembrī notika Žaņa Lipkes memoriāla balvas “Sudraba pagale” pasniegšanā Emīlijas Ābeles (1903-1970) ģimenei. Emīlija, riskējot ar savu un ģimenes drošību, izglāba zobārstu Vili Frišu, kā arī sniedza atbalstu Ž. Lipkes cilvēkglābšanas misijā un apgādāja vajātos ebrejus ar medikamentiem.