Ar diviem Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajiem likumprojektiem – grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā – paredzēta izglītības procesa īstenošana tikai valsts valodā. Grozījumu ietvertais regulējums attiecībā uz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu pašvaldības dibinātajās un privātpersonu dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs nosaka, ka, sākot ar 2023. gada 1. septembri, pirmsskolas izglītība tiks īstenota valsts valodā. No 2023. gada 1. septembra paralēli netiks īstenota mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma un mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma. Mazākumtautību izglītojamiem tiks nodrošinātas iespējas pirmsskolas izglītības iestādē vai pašvaldības interešu izglītības iestādē apgūt mazākumtautību valodu un kultūrvēsturi valsts un pašvaldības apmaksātas interešu izglītības programmas ietvaros.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saeima-celu-turpina-likumprojekti-par-pakapenisku-pareju-uz-macibam-tikai-latviski.a472806/?utm_source=lsm&utm_medium=article-bottom&utm_campaign=article