Nedēļas nogalē par godu skaistajai un latviskajai ieražai – Miķeļdienas ražas svētkiem – rīdzinieki un pilsētas viesi 24. septembrī Doma laukumā tiek aicināti apmeklēt tradicionālo Miķeļdienas gadatirgu, 25. septembrī svinēt Miķeļdienas ābolu svētkus Ziemeļblāzmas pils parkā, bet 29. septembrī Kultūras un atpūtas centrā «Imanta» piedalīties radošajās darbnīcās. Miķeļdienas gadatirgus laikā Doma laukumā no plkst. 09.00 līdz plkst. 17.00 ikviens varēs iegādāties rudens ražas veltes un lietišķās mākslas meistaru darinājumus: Latvijas laukos augušos ķirbjus un dārzeņus, grozus ar āboliem un bumbieriem. Savukārt 29. septembrī, Miķeļdienā, no plkst. 17.00 Rīgas Kultūras un atpūtas centrā «Imanta»… gan lieli, gan mazi aicināti radošā darbnīcā veidot savu rudens prieka grozu. Tā būs telpiska kolāža, kurā apvienotas seno amatnieku prasmes, materiālu otrreizēja izmantošana un katra dalībnieka radošā doma. Lai piedalītos darbnīcā, ir nepieciešams pieteikties, rakstot uz e-pastu imanta@riga.lv vai zvanot  pa tālruni +37167181937.

https://www.riga.lv/lv/jaunums/riga-notiks-mikeldienai-veltiti-tirdzini-un-radosas-darbnicas