Latvijas Poļu savienības biedre Kristīne Kuņicka pastāstīja: “Daugavpilī Poļu biedrība ir nu jau vairāk nekā 30 gadu. Mēs diezgan aktīvi darbojamies kultūras jomā. Vispār Daugavpils, varētu teikt, ir Latvijas poļu galvaspilsēta, jo šeit dzīvo apmēram desmit tūkstoši poļu. Mums ir koris, mums ir deju kopa, bērnu teātra studija. Palīdz uzturēt poliskumu, kultūru, valodu – tas, ka ir gan poļu pirmsskolas izglītības iestāde Daugavpilī, gan arī poļu skola. 3. un 4. septembrī, Daugavpilī notiks Latvijas Poļu savienības simtgadei veltīti pasākumi.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/daugavpili-atzime-latvijas-polu-savienibas-simtgadi.a472074/?fbclid=IwAR0t2fIMIh4n-J6tl6a4K_70E-sEwytVQ1eYGIF45399qtozNpL0Db95N1s