Konkursa pretendentiem līdz 2022.gada 26.augustam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijā K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, (darba laiks pirmdienās – ceturtdienās no plkst.08.30 līdz plkst.17.15 un piektdienās no plkst.08.30 līdz plkst.16.00), ievietojot pie ieejas izvietotājā korespondencei paredzētajā kastē, ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2022.gada 26.augusts), vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu: vakances@km.gov.lv, vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu”:

Tālrunis uzziņām: +371 25784750

https://www.km.gov.lv/lv/vakance/sabiedribas-integracijas-departamenta-informativas-vides-integracijas-nodalas-vecakais-referents