T.Kazakas radoša atskaite par pasākumu “”Poētisms baltkrievs” U. Bērziņa piemiņas
vakars”.
2022. gada. 21. maijā I. Kozakevičas LNKBA Nama Lielajā zālē no plkst. 16.00. līdz plkst. 19.00 notika LBKB
“Svitanak” pasākums “”Poētisms baltkrievs” U. Bērziņa piemiņas vakars”.
Vakaru atklāja Latvijas baltkrievu kultūras biedrības
priekšsēdētāja Tatsiana Kazaka, atzīmējot, ka Uldis Bērziņš ilgstoši bija ne tikai
LBKB “Svitanak”, bet visas LNKBA ļoti labs, un sens draugs.
U.Bērziņa grāmatu izstādi atklāja piemiņas vakara vadītāja Anna Ivane.
Savā uzrunā viņa iepazīstināja klātesošos ar U. Bērziņa dzīves ceļu, daiļradi un
radošo mantojumu. Pēc daudzu gadu darba 2011. gadā tika izdots V. Bērziņa latviešu
valodā tulkotais Korāns no senas arābu valodas. Viņam bija liela interese par
skandināvu valodām, viņš tulkoja islandiešu eposus . Ar savām
bagātīgajām dažādu tautu valodu zināšanām, tulkojumiem viņš visu mūžu centās
pastāstīt savai tautai par pasaules literatūras pieminekļu vērtībām. Tas bija titānisks
darbs gan Rīgā, gan darbs ar oriģināldarbiem valstīs, kur atradās šie pieminekļi.
U. Bērziņš brīvi runāja krievu, ukraiņu, poļu un lietuviešu valodās. Viņu
interesēja arī baltkrievu valoda un viņš to labi saprata. 2018. gadā U.Bērziņš
latviešu valodā pārtulkoja trīs Zenona Pazņaka dzejoļus. Tajā pašā gadā tulkoja Pjotram
Miranovičam veltīto Aļesja Salavja dzejoli “Gleznotais” V.Teleša grāmatai
“Baltkrievu mākslinieki Latvijā 1920. – 1990.” Viņam sens, labs draugs bija
slavenais baltkrievu dzejnieks Aļesj Razanau, kurš, tāpat kā U.Bērziņš, bija
novators baltkrievu dzejā ar filozofisku saturu. A.Razanau tulkoja arī dzeju no
dažādu tautu valodām, tai skaitā latviešu, kā arī U.Bērziņa daudzu dzejoļu
tulkojumus. Viņu draudzības iespaidā U.Bērziņš 1977. gadā uzrakstīja dzejoli
“Poētisms baltkrievs” un 1984. gadā iznāca viņa otrā dzejoļu grāmata ar tādu pašu
nosaukumu “Poētisms baltkrievs”.
Pateicoties V. Telešam pasākuma dalībniekiem interesanti bija uzzināt par
to, ka LBKB “Sitanak” dibināšana notika ar U. Bērziņa piedalīšanos. V.
Telešs savā uzrunā stāstīja, ka viņa iepazīšanās ar U. Bērziņu aizsākās Atmodas
laikā, kad radās doma par baltkrievu kultūras biedrības izveidi un biedrības
organizēšanā viņam bija nepieciešams atbalsts no latviešu nacionālās kultūras
pārstāvjiem. 1988. gada 17. oktobrī V. Telešs uzaicināja latviešu žurnālisti Aiju
Lāces k-dzi un U. Bērziņu ciemos uz savu mākslas studiju. Tajā tikšanās reizē pie
kafijas tases bija saruna par situāciju valstī un to, kā un kur pulcēt baltkrievus
sabiedrības organizācijām. Tikšanās bija auglīga, tā paša gada novembrī tika
nodibināta Latvijas Baltkrievu kultūras biedrība “Svitanak”. Tajā tikšanās reizē
Uldis Bērziņš uzdāvināja V. Telešam savu grāmatu “Poētisms baltkrievs”. Kopš tā
laika līdz pat pēdējām dzīves dienām izcilais latviešu mākslinieks Uldis Bērziņš
bija baltkrievu labs draugs. U.Bērziņš ne reizi vien apmeklēja Latvijas Baltkrievu
kultūras biedrības “Svitanak” pasākumus un kļuva par labu biedrības biedru. 2014.
gada 17. maijā Uldis Bērziņš svinēja savu 70. dzimšanas dienu. Jubilejas dienās
Baltkrievijas un Rīgas baltkrievi neaizmirsa savu draugu. I.Kozakevičas vārdā
nosauktās Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas namā 2014. gada 24.
maijā notika Ulda Bērziņa dzejoļu krājuma baltkrievu valodā “Cалаўі крычаць, я
па-латышску…” (“Lakstīgalas kliedz, es latviski…” prezentācija ar L atvijas
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. U. Bērziņa dzeju uz baltkrievu valodu
partulkoja balkrievu dzejnieki Aļesj Razanau un Andrejs Gucau. Minskā izdotais
krājums bija brīnišķīga baltkrievu dāvana latviešu draugam, un to uz Rīgu atveda
tulkotāji. LBKB “Svitanak” organizētā grāmatu prezentācija kļuva par īstiem
latviešu-baltkrievu svētkiem, autors lasīja savus dzejoļus latviešu valodā, bet A.
Razanau un A. Gucau baltkrievu valodā. Jubilejas dienā dzejnieks saņēma jubilejai
veltītu ekslibru no Vjačkas Telešas. 2021. gada 24. martā Uldis Bērziņš aizgāja
mūžībā, atstājot labu un gaišu piemiņu Latvijas baltkrievu vidū.
Pasākuma viesis – Raffi Haradžaņans, LNKBA Valdes priekšsēdētajs,
mūzikas profesors pasākumā ne tikai dalījas ar atmiņam par Uldi Bērziņu, bet
uzdāvināja vakara dalībniekiem savu brīnišķīgu mūzikālo priekšnesumu – Arama
Hačaturjana skaņdarbu. R. Haradžaņans sava uzrunā, tajā skaitā stāstīja arī par
kopīgu darbu ar dzejnieku Konsultatīvās mazākumtautību Padomēs pie LR
Prezidentiem.
Pateicoties Annai Ivane un Irinai Kuzmič pasākuma ietvaros baltkrievu bērni
deklamēja U. Bērziņa dzeju baltkrievu un latviešu valodās, tika demonstrēti
videomateriāli par dzejnieku.
Latvijas poļu savienības pārstāve, latviešu rakstniece Dagnija Dreika savā
uzrunā dalījas ar atmiņam par savu kolēģi Uldi Bērziņu un savu kopīgu darbu ar
viņu, un arī lasīja savus tulkojumus no baltkrievu valodas. Viņa ir pārtulkojusi
dažādu baltkrievu autoru dzeju uz latviešu valodu. Vakarā skanēja gan baltkrievu
dzeja originālā valodā LBKB Svitanak biedru izpildījumā, gan Dagnijas Dreikas
kundzes tulkojumi viņas izpildījumā. LBKB “Svitanak” biedri un vakara viesi bija
priecīgi iepazīties vēl ar vienu baltkrievu dzejas cienītāju un tulkotāju no baltkrievu
valodas.
U. Berziņa piemiņas vakarā piedalījas arī dzejnieka dēls Ansis Ataols
Bērziņš, kurš ne tikai stāstīja par savu slaveno tēvu labā baltkrievu valodā, bet arī
izpildīja savas brīnišķīgās autora dziesmas latgaļu valodā. Pasākuma dalībniekiem
bija iespēja pārliecināties, ka ļoti talantīgam tēvam ir arī ļoti talantīgs dēls.
Piemiņas vakarā Vjačeslavs Telešs uzdāvināja Ansim Bērziņam tēva Ulda Bērziņa
ekslibra oriģinālo zīmējumu.
Piemiņas vakara viesis, Armēņu kultūras biedrības pārstāvis, armēņu
gleznotājs Babkens Stepaņans ļoti sirsnīgi stāstīja par savu draudzību ar U. Bērziņu
un viņa tulkojumiem no armēņu valodas.
Nataļja Kamiļevska kopā ar Rīgas Ukraiņu tautas teātra aktrisi Antru
Celitāne izpildīja literāli mūzikālo kompoziciju “Pārdomas par U. Bērziņu un
Ukrainu” , kurā bija veltīta dzejniekam un Ukrainai. Kompozīcijā skanēja gan U.
Bērziņa dzeja, gan ukraiņu un latviešu dziesmas un mūzika. Vakara dalībnieki ar
klusuma brīdi pieminēja Ukrainā bojā gājušus.
LBKB “Svitanak” organizēts pasākums “”Poētisms baltkrievs” U. Bērziņa
piemiņas vakars” ir vērtīgs ne tikai kā piemiņas vakars, bet kā vēsturiskas
informācijas avots, un veicina dialogu un sapratni starp dažādām nacionalitātēm.
Pasākums “”Poētisms baltkrievs” U. Bērziņa piemiņas vakars” arī veicina
integrāciju Latvijas vidē caur starpkultūru dialogu, patriotismu Latvijas sabiedrībā,
baltkrievu etniskās pašapziņas paaugstināšanos.
Latvijas baltkrievu kultūras biedrība “Svitanak” izsaka pateicību LR
Kultūras Ministrijai un I. Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību
asociācijai par pasākuma “”Poētisms baltkrievs” U. Bērziņa piemiņas vakars”
finansiālu atbalstu.