Izglītojošā atceres pēcpusdiena veltīta latgaliešu ortogrāfijas pamatlicējam, lingvistam
un baznīckungam Pīteram Strodam viņa 130 gadu jubilejā. P. Strods ir studējis
Pēterburgas Katoļu garīgajā seminārā un Pēterburgas Garīgajā akadēmijā. 1924. gadā
Insbrukas universitātē ieguvis filozofijas licenciāta grādu. Papildinājies Vīnes
universitātē, kur 1926. gadā aizstāvējis disertāciju “De vita eiusque prima origine”
(“Par dzīvību un tās pirmsākumiem”), kļūstot par pirmo filozofijas zinātņu doktoru
starp Latvijas katoļu priesteriem.
P. Strods ir publicējis divas latgaliešu valodas gramatikas (1922, 1933) un sastādījis
pareizrakstības vārdnīcu 1933. gada izdevumam, tam kļūstot par ceļvedi latgaliešu
pareizrakstībā starpkaru Latvijā un vēlāk. 20. gadu sākumā vadījis latgaliešu valodas
apguves kursus Latgales skolotājiem, vācis latgaliešu folkloru. 1927.–28. gadā IM
uzdevumā vadījis t. s. latgaliešu izloksnes ortogrāfijas kārtošanas komisijas darbu.
Sarakstījis vairākus reliģiska satura un literārus darbus, bijis aktīvs publicists.

  1. gadā saņēmis Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu III pakāpes ordeni
    – par nopelniem tautas izglītībā.
    Laipni aicinām visus, kam ir interese par latgaliešu valodu un tās attīstību!