Grozījumi paredz, ka Latvijas pilsonību var atņemt tad, ja persona sniegusi būtisku finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu personām, valstīm vai citiem subjektiem, kuri ir veikuši darbības, tai skaitā noziegumus pret mieru, genocīdu, noziegumus pret cilvēci, kara noziegumus, kas grauj vai apdraud demokrātisku valstu teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību, vai konstitucionālo iekārtu, vai arī persona pati ir piedalījusies šādu darbību veikšanā, un Latvijas pilsonības atņemšanas gadījumā šī persona nekļūst par bezvalstnieku.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saeima-konceptuali-atbalsta-pilsonibas-atnemsanu-kara-noziegumu-atbalstitajiem.a451430/?utm_source=lsm&utm_medium=widget-v2&utm_campaign=widget-v2