Rīgas Vācu kultūras biedrības pavasara pasākums WIR WISSEN, WAS HEUTE TRUMPF

(Visi zina, kas šodien trumpā) šogad veltīts nozīmīgiem jautājumiem: gan miera un sabiedrības integrācijas jautājumiem, gan arī vācbaltiešu pārstāvim, kurš cēlies no Kandavas – Aleksandram Štrombergam: ne tikai māksliniekam, bet ar Latvijas brīvības cīnītājam. Neizpaliks diskusijas par vācu kultūras biedrībām Lietuvā un Igaunijā 2022: “Aktualitātes, konferences. Jaunais un aktuālais.” Būsim gandarīti atkal redzēties, dzirdēt jaunas, skaistas dziesmas “Morgenrot” izpildījumā un stiprināt kolektīva sadarbību. Uz tikšanos 30.aprīlī plkst. 11.00 klātienē Slokas ielā 37, Rīgā.Pateicamies Kultūras ministrijai un LNKBA par ikgadēju finansiālo atbalstu pasākuma norisei. Valde