Latvijas baznīcu bīskapi, sveicot tautu Lieldienās un vēlot Latvijas sabiedrībai būt saliedētai, savās uzrunās akcentēja Ukrainas kara šausmas un aicināja uz mieru.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/latvijas-dazado-konfesiju-vaditaji-lieldienas-aicina-uz-mieru-un-sabiedribas-saliedetibu.a452796/